KsiezaPedofile.Info

 
Główna Małoletni Rodzice O Nas Kontakt

STRONA GŁÓWNA

TO NIE TWOJA WINA

JAK SIĘ ZACHOWAĆ

NIE IDŹ DO KOŚCIOŁA

POLSKIE PRAWO

KARTA PRAW OFIARY

DOKUMENTY

AUDIO/VIDEO

FORUM DYSKUSYJNE

BLOGI

linki

SPRAWA ZAKROCZYMSKA

Jeśli byłeś wykorzystany seksualnie przez księdza lub innego pracownika kościoła kliknij po więcej informacji

Jeśli posiadasz informacje o seksualnym wykorzystywaniu przez księdza lub innego pracownika kościoła kliknij po więcej informacji

 

WPRAWO POLSKIE

WYJĄTKI Z POLSKIEGO KODEKSU KARNEGO

Art.200 Kodeksu Karnego

§1.  Kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§2.  Tej samej karze podlega, kto utrwala treści pornograficzne z udziałem takiej (osoby ścigane z urzędu ) *.

Art.197 Kodeksu Karnego

§1.  Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§2.  Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§3.  Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia określonego w § 1 lub § 2, działając ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego ) **.

Art. 191 Kodeksu Karnego

§1.  Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu) *.

Art.207 Kodeksu Karnego
§1.  Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2.  Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub §1 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.

Art. 304 Kodeksu Karnego

§1.  Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym Prokuratora lub Policję.

 

 

 

 

==========

* ściganie z urzędu -  Prokurator i Policja prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia postępowania, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.
** ściganie na wniosek -  bez wniosku osoby pokrzywdzonej postępowanie w danej sprawie nie może być wszczęte.

==========

KsiezaPedofile.Info

RuchOfiarKsiezy.Org

KsiezaPedofile.Info | Zakroczym.Info | PriestsPedophiles.Info

Dozwolone rozpowszechnianie materiału z zaznaczeniem skąd pochodzi

 Copyright | Ochrona Prywatności